Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Sikringsanlegg
Ansvarlig/ansvarlag JBV-SOLST +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term Sikringsanlegg  +
Bokmål:godkjent 271016  +
Bruksområde Jernbane  +
Definisjon Den delen av signalanlegget som sikrer at
Den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy på blokkstrekningen på strekning uten fjernstyring.
trekningen på strekning uten fjernstyring.  +
Definisjon:referanse Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5  +
Inndato 27 oktober 2016  +
Kategorier Termpost , Jernbanetermer
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
27 oktober 2016 07:17:52  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.