Skeiv

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term skeiv
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
merknad adjektiv
godkjent STK-ARH-08.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term skeiv
merknad adjektiv


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term queer
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
merknad adjective


INFORMASJON
definisjon som har perspektiv og praksis som utfordrar, problematiserer og overskrid normer for kjønn og seksualitet generelt, heteronormativitet spesielt
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Termen blei tatt i bruk tidleg på 2000-talet som ei omsetjing av den engelske termen ‘queer’. Det skeive prosjektet inkluderer motstand mot å slå fast ei eksakt tyding av ‘skeiv’. I staden har termen, særleg innan skeiv teori, blitt fremja som ein kategorioverskridande og ikkje-normativ anti-identitet. Etter kvart som termen er blitt popularisert, ser ein likevel tendensar til at ‘skeiv’ sjølv forvandlar seg til ein identitetskategori med normative føringar.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 08.03.2016