Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[polymer|polymer]] som er samansett av ei uforgreina kjede av monomerar». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Løsning  + ([[homogen blanding|homogen blanding av]] to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Umettet hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] med en eller flere [[Dobbeltbinding|dobbelt-]] eller trippelbindinger i molekylene.)
 • Syklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en ringstruktur heller enn en åpen kjedestruktur)
 • Asyklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en åpen kjedestruktur heller enn en ringstruktur)
 • Londons dispersjonskraft  + ([[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]] mellom [[indusert dipol|induserte dipolar]])
 • Enatomig ion  + ([[ion|ion]] som består av eitt atom)
 • Fleratomig ion  + ([[ion|ion]] som består av meir enn eitt atom)
 • Stereoisomeri  + ([[isomeri|isomeri]] mellom to forbindelser hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene, dvs. strukturidentiske stoffer)
 • Azid  + ([[kjemisk forbindelse|forbindelse]] som har gruppen N<sub>3</sub>)
 • Hydrokarbon  + ([[kjemisk forbindelse|kjemisk sambinding]] som er bygd opp av berre C-atom og H-atom)
 • Stikkrenne  + ([[kulvert]] med maks lysåpning 1 m)
 • Fonologisk enhet  + ([[lydbegrep|lydomgrep]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
 • Eddik  + ([[løsning|løsning]] av eddiksyre i vann)
 • Vandig løsning  + ([[løsning|løsning]] der [[Løsemiddel|løsemiddelet]] er vann)
 • Nanomateriale  + ([[materiale|materiale]] som er bygd opp [[atom|atom]] for atom.)
 • Generisk rom  + ([[mentalt rom|mentalt rom]] som omfattar strukturar som er felles for alle [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Lettmetall  + ([[metall|metall]] med tettleik på under 5 g/mL)
 • Edelt metall  + ([[metall|metall]] som ikke blir oksidert av O<sub>2</sub>(g) eller av H<sup>+</sup>-ioner)
 • Delokalisert molekylorbital  + ([[molekylorbital|molekylorbital]] som ikke er begrenset til to atomer som ligger ved siden av hverandre, men strekker seg over tre eller flere atomer)
 • Diatomisk molekyl  + ([[molekyl|molekyl]] som består av to atomer)
 • Atomorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et isolert atom)
 • Molekylorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et molekyl)
 • Eter  + ([[organisk forbindelse|organisk forbindelse]] av typen R-O-R' hvor R og R' er [[alkylgruppe|alkyl]] og eller [[arylgruppe|aryl]])
 • Ester  + ([[organisk forbindelse|organisk sambinding]] som er danna i ein reaksjon mellom ein [[alkohol|alkohol]] og ei syre)
 • Podet kopolymer  + ([[polymer|polymer]] med ei hovudkjede av éin polymertype og forgreningar av ein annen polymertype)
 • Lineær kopolymer  + ([[polymer|polymer]] som er samansett av ei uforgreina kjede av monomerar)
 • Årsprøvekjennemerke  + ([[prøveskilt]] som brukes av bilforhandlere og i Norge er gyldig i 12 mnd)
 • Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak  + ([[skjema]] som skal brukes ved klage på enkeltvedtak)
 • Kationisk tensid  + ([[stoff|stoff]] der hver partikkel har en upolar (hydrofob) hydrokarbonkjede og en polar gruppe (hydrofil) med positiv ladning.)
 • Metall  + ([[stoff|stoff]] med glans som lett leiar varme og elektrisk straum og som lèt seg smide og valse)
 • Katalysator  + ([[stoff|stoff]] som øker farten på en [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]] ved å senke [[aktiveringsenergi|aktiveringsenergien]].)
 • Tilsatsstoff  + ([[stoff|stoff]] tilsatt en polymer for å gi en plast med bedre bruksegenskaper enn polymeren har alene)
 • Nøytron  + ([[subatomær partikkel|subatomær partikkel]] utan lading.)
 • Friteksttavle  + ([[variabelt skilt]] med ikke-standardisert tekst)
 • Metylengruppe  + (_:CH2-gruppe)
 • Akvatisk miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i innsjø, elv eller hav, der organismer lever i stillestående eller rennende vann)
 • Marint miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i havet)
 • Hydroborering  + (addisjon av en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] med BH-binding til en umettet forbindelse)
 • Tollkontor  + (administrativ enhet for tollformaliteter)
 • Overtredelsesgebyr  + (administrativ sanksjon (i form av pengekrav) som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon)
 • Fylke  + (administrativt hovedområde i Norge)
 • Versjonskontroll  + (administrering av endringer i dokumenter, programvare, nettsider og andre infromasjonkilder)
 • Fysisorpsjon  + (adsorpsjon der det adsorberte stoffet vert bunde til ei overflate ved hjelp av intermolekylære krefter)
 • Bakaksel  + (aksel mellom bakre hjul på kjøretøy)
 • Løftbar aksel  + (aksel som kan heves fra sin normale posisjon og senkes igjen ved hjelp av en [[akselløfter]])
 • Drivaksel  + (aksling som overfører drivkraften fra motoren til vegen/underlaget)
 • Håndtering av nødanrop  + (aktiviteter knyttet til mottak og identifisering av anrop fra nødtelefoner samt initiering av nødvendige tiltak i forhold til anropet)
 • Håndtering av risikogods  + (aktiviteter knyttet til styring og kontroll av transport av risikogods)
 • Speditør  + (aktør som mottar og sender varer, sørger for omlasting, tollklarerer o.l. for andres regning)
 • Sykloalkan  + (alkan som er samansett av ein ring med karbonatom)
 • Behandling av personopplysninger  + (all bruk av [[Personopplysning|personopplysingar]], slik som innsamling, registrering, samanstilling, lagring og utlevering, eller ein kombinasjon av slike bruksmåtar)