Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Nullvekstmålet
Ansvarlig/ansvarlag SVV-IFS +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term nullvekstmålet  +
Bokmål:godkjent SVV-KÅ 160816  +
Bokmål:kontekst trafikk og miljø  +
Definisjon mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange  +
Definisjon:referanse Meld. St. 21 (2011–2012), www.stortinget.no  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term the zero-growth target  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse EEA Environmental Statement 2020  +
Engelsk:godkjent SVV-KÅ 050922  +
Engelsk:synonym term zero-growth goal  +
Engelsk:synonym term:referanse www.OECD.org  +
Inndato 2 januar 1970 20:40:16  +
Kategorier Termpost , Statens vegvesen
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
5 september 2022 13:27:03  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.