Kjønnsmangfold

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term kjønnsmangfold
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
godkjent STK-ARH-28.10.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term kjønnsmangfald


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term gender variance
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
synonym term gender diversity


INFORMASJON
definisjon forståing av kjønn som inneber at kjønnsuttrykk og kjønnsidentitetar har uendelege kombinasjonsmoglegheiter
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
kommentar Denne modellen står i kontrast til ein binær, heteronormativ kjønnsmodell der kvinner og menn er definerte i motsetnad til kvarandre, men der det samstundes er forventa at dei skal bli tiltrekte av kvarandre. Diskusjonar om kjønnsmangfald kan overlappe med diskusjonar om seksuelt mangfald, som tematiserer eit mangfald av seksuelle uttrykk og identitetar. Termen kan ikkje setjast direkte om til engelsk. Begge dei engelske termane lista her, har visse andre konnotasjonar enn den norske termen.
referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
bruksområde Kjønnsforskning
ansvarlig/ansvarleg Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning
inndato 28.10.2017