Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Kjønnsmangfold
Ansvarlig/ansvarlag Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term kjønnsmangfold  +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Bokmål:godkjent STK-ARH-28.10.2017  +
Bruksområde Kjønnsforskning  +
Definisjon forståing av kjønn som inneber at kjønnsuttrykk og [[Kjønnsidentitet|kjønnsidentitetar]] har uendelege kombinasjonsmoglegheiter  +
Definisjon:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term gender variance  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Engelsk:synonym term gender diversity  +
Inndato 28 oktober 2017  +
Kommentar Denne modellen står i kontrast til ein bin
Denne modellen står i kontrast til ein binær, [[Heteronormativitet|heteronormativ]] [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] der kvinner og menn er definerte i motsetnad til kvarandre, men der det samstundes er forventa at dei skal bli tiltrekte av kvarandre. Diskusjonar om kjønnsmangfald kan overlappe med diskusjonar om seksuelt mangfald, som tematiserer eit mangfald av seksuelle uttrykk og identitetar. Termen kan ikkje setjast direkte om til engelsk. Begge dei engelske termane lista her, har visse andre konnotasjonar enn den norske termen.
andre konnotasjonar enn den norske termen.  +
Kommentar:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term kjønnsmangfald  +
Kategorier Termpost , Kjønnsforskning
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
28 oktober 2017 19:01:50  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.