Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Engelsk:synonym term:referanse» med verdien «Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 29 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Avogadros lov  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Galvanisk celle  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Lantanoid  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Lut  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Oksidasjonsmiddel  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Oksidasjonstall  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Oksoniumion  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Syrekonstant  + (Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press)
  • Vegdekke  + (PIARC)
  • Fordamping  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
  • Gasskonstant  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
  • Charles' lov  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher Education)
  • VSEPR-modellen  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher Education)
  • Handlingsberedskap  + (Statens vegvesens håndbok 251E)
  • Damp  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
  • Halvtitrerpunkt  + (UCdavis Chemwiki [http://chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Quantitative_Analysis/Titration/Titration_of_a_Weak_Base_With_a_Strong_Acid]. Lest 08.05.2013.)
  • Høydegrense  + (Department for Transport)
  • Kjøre- og hviletid  + (ec.europa.eu)
  • Streknings-ATK  + (ec.europa.eu)
  • Slepvogn  + (''Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.'')
  • Kjøreseddel  + (gov.uk)
  • Største totalvekt  + (hmrc.uk)
  • Samsvarssertifikat  + (http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/n26102_en.htm)
  • Kommuneråd  + (oslo.kommune.no)
  • Fylkeskommune  + (regjeringen.no)
  • Eiendomsgrense  + (regjeringen.no: Cadastre Act)
  • Nullvekstmålet  + (www.OECD.org)
  • Kantslått  + (www.gov.uk)
  • Abonnent  + (www.nvf-dictionary.org)