Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Kjønn
Ansvarlig/ansvarlag Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term kjønn  +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Bokmål:godkjent STK-ARH-08.03.2016  +
Bruksområde Kjønnsforskning  +
Definisjon klassifikasjonssystem som deler mennesker inn i kategorier, hovedsakelig hunkjønn og hankjønn, og forbinder disse kategoriene med ulike biologiske, sosiale, kulturelle og psykologiske egenskaper og handlingsmønstre  +
Definisjon:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Inndato 8 mars 2016  +
Kommentar Spørsmålet «hva er kjønn?» er et grunnlags
Spørsmålet «hva er kjønn?» er et grunnlagsspørsmål i kjønnsforskningen og kan stilles på ulike måter, f. eks. fra en humanvitenskapelig, naturvitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig vinkel. De ulike vitenskapsfeltene har ulike interesser i spørsmålet. Forståelser av kjønn varierer dessuten både historisk og kulturelt. Kjønnsforskere har ofte operert med en distinksjon mellom biologisk og sosialt kjønn (på engelsk henholdsvis ‘sex’ og ‘gender’), men i det senere har forestillingen om et skarpt skille mellom disse kjønnsaspektene blitt problematisert. Fokuset på sosialt kjønn har vært avgjørende for å vise hvordan kjønn impliserer maktrelasjoner, og hvordan vi er eller gjør våre kjønn i konstant forhandling med sosiokulturelle normer.
nt forhandling med sosiokulturelle normer.  +
Kommentar:referanse Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning  +
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term kjønn  +
Kategorier Termpost , Kjønnsforskning
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
28 oktober 2017 22:14:56  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.