Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Likevektskonstant
Ansvarlig/ansvarlag Faggruppe for kjemisk terminologi +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term likevektskonstant  +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm  +
Bokmål:godkjent SR-OKV 14.11.2016  +
Bokmål:symbol K  +
Bruksområde Kjemi  +
Definisjon høvetal som uttrykkjer i kor stor grad produktet eller reaktanten dominerer i ei reaksjonsblanding ved likevekt: Di større verdien er, di meir dominerer produktsida, og di mindre verdien er, di meir dominerer reaktantsida  +
Definisjon:referanse Faggruppe for kjemisk terminologi  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term equilibrium constant  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press  +
Inndato 14 november 2016  +
Kommentar I løysningar er likevektskonstanten høvet
I løysningar er likevektskonstanten høvet mellom produktet av likevektskonsentrasjonane av produkta og produktet av likevektkonsentrasjonene av reaktantane. Alle konsentrasjonane vert opphøgde i ein potens tilsvarande koeffisienten i reaksjonslikninga. For reaksjonar med gassar vert partialtrykk nytta i staden for konsentrasjon.
ialtrykk nytta i staden for konsentrasjon.  +
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term jamvektskonstant  +
Nynorsk:symbol K  +
Nynorsk:synonym term likevektskonstant  +
Kategorier Termpost , UoH – kjemisk terminologi
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
14 november 2016 13:35:43  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.