Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Automatisk hastighetsovervåkning
Ansvarlig/ansvarlag JBV-SOLST +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term Automatisk hastighetsovervåkning  +
Bokmål:godkjent 271016  +
Bokmål:kortform ATC  +
Bruksområde Jernbane  +
Definisjon Den del av signalanlegget som overvåker togets hastighet og aktiverer togets bremser dersom hastigheten overstiges.  +
Definisjon:referanse Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5  +
Inndato 27 oktober 2016  +
Kommentar Automatisk hastighetsovervåkning kan være
Automatisk hastighetsovervåkning kan være fullstendig (F-ATC) eller delvis (D-ATC). Delvis hastighetsovervåkning har en funksjonalitet begrenset til kjøring mot hovedsignal «Stopp», hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien, samt eventuelle midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet
ser innkodet i baliser utlagt for formålet  +
Kategorier Termpost , Jernbanetermer
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
27 oktober 2016 07:50:48  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.