Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse» med verdien «Eurlex: EU Regulation 1230/2012». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Volumprosent  + (Engelskspråkleg Wikipedia [ http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_percent ] Lest 27.05.2012)
 • Trans-fettsyre  + (Engelskspråkleg Wikipedia [ http://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid ] Lest 27.05.2012)
 • Titrerkurve  + (Engelskspråkleg Wikipedia [ http://en.wikipedia.org/wiki/Titration_curve ] Lest 27.05.2012)
 • Redokspar  + (Engelskspråkleg Wikipedia [ https://en.wikipedia.org/wiki/Redox ] Lest 27.05.2012)
 • Atomsymbol  + (Engelskspråkleg Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_symbol]. Lest 29.11.2012)
 • Atmosfæretrykk  + (Engelskspråkleg Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure]. Lest 29.11.2012)
 • Grunnstoff  + (Engelskspråklig Wikipedia < http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance >. Lest 26.03. 2013.)
 • Nanomateriale  + (Engelskspråklig Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Nanomaterials>. Lest 16.05.2013)
 • Kjemisk forbindelse  + (Engelskspråklig Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_compound>. Lest 26.03. 2013.)
 • Polysyklisk aromatisk hydrokarbon  + (Engelskspråklig Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Polycyclic_aromatic_hydrocarbon>. Lest 22.05.2013.)
 • Absorbans  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Absorbance]. Lest 15.11. 2012.)
 • Absorbere  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_%28chemistry%29]. Lest 15.11.2012.)
 • Anionisk tensid  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant]. Lest 27.11.2012)
 • Alkalinitet  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Alkalinity]. Lest 15.11.2012)
 • Harskning  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Rancidification]. Lest 13.05.2013.)
 • Anvendt forskning  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_research]. Lest 29.11.2012)
 • Acetyl  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Acetyl]. Lest 15.11.2012)
 • Batterikapasitet  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electricity)]. Lest 29.11.2012)
 • Addisjonspolymer  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Addition_polymerization]. Lest 15.11.2012)
 • Aktivt sete  + (Engelskspråklig Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Active_site]. Lest 15.11.2012)
 • Amorft stoff  + (Engelskspråklig Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Amorphous_solid]. Lest 27.11.2012)
 • Organisk forbindelse  + (Engelskspråklig Wikipedia ˂http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_compound˃. Lest 26.03.2013)
 • Alkalimetall  + (Engelskspråklig Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Alkali_metal]. Lest 15.11.2012)
 • Tilhengerkopling  + (Eur-lex: Directive 97/24/EC)
 • Drivaksel  + (Eur-lex: Directive 97/27/EC)
 • Påhengsvogn  + (Eurlex: Directive 2007/46/EC)
 • Vertikal temperaturgradient  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Tilbakekoblingsmekanisme  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Luftmasse  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Atmosfærisk grenselag  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Evapotranspirasjon  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Fri atmosfære  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Drivhusgass  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Drivhuseffekt  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Innstråling  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Fluks av latent varme  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Monsun  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Fluks av følbar varme  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Stormbane  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Fjernkobling  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Klimafølsomhet  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Klima  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Ekstremvær  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Brå klimaendring  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Referansenivå  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Klimaframskriving  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Klimascenario  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Identifisering og tilskriving  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Globalt oppvarmingspotensial  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))
 • Klimagass  + (FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf))